Funktionell träning

Alla människor har olika typer av obalanser i sina kroppar. De flesta kunder jag möter varje dag i mitt jobb har muskulära obalanser i kroppen. Obalanser uppkommer ofta av hur vi lever och vårt rörelsemönster ivardagslivet. Människan är inte skapt för att sitta så mycket som vi gör nu för tiden, men även för mycket aktivitet kan också bidra till obalans. När en kund kommer till mig ställer jag massor med frågor om såklart besväret de söker för men även om olyckor, tidigare skador och övrigt som bland annat allmän hälsoprofil.  Alla har sin resa innan de kommer till mig med sina besvär och jag tar reda på grundorsaken till varför de har den besvärsbild de har. Jag undersöker alla kunder innan osteopatisk behandling görs och till mig hjälp har jag en Redcord Workstation. För att förenkla så använder jag rep som hänger ner från taket för att kunna testa kundens muskelstatus på höger respektive vänster sida och då avgöra vilka insatser som behöver göras för att optimalt resultat skall uppnås. När obalanserna blir för stora för vår kropp reagerar vi med bl.a smärta, stelhet och minskad rörlighet. En ond cirkel börjar sakta bryta ner kroppen i stället för att bygga upp den.

Vågar du testa och se vart dina svagheter finns ?